Poštovné pri nákupe nad   50 €   kuriérom DPD   ZADARMO

 

Ceny garantujeme na tovar uvedený  " Skladom " pri objednávke vytvorenej cez e-shop.

Ceny v kamennom obchode môžu byť odlišné na čo nebude prihliadané ! ! !

 
 
Vysvetlenie dostupnosti tovaru na webe
 • Dostupnosť : Skladom   = výrobok sa nchádza fyzicky na sklade do 24 hod. sa odosiela
 • Dostupnosť : Na ceste   = výrobok je objednaný - čakáme na dovoz
 • Dostupnosť : Nie je skladom  = tu cena nie je garantovaná. Informujte sa e-mailom na rybarstvoimi@rybarstvoimi.sk alebo telefonicky na 037/ 65 26 780 o dostupnosti a cene !
 • Dostupnosť : Na objednávku = budeme Vás informovat kedy vieme tovar naskladniť a za akú cenu. Cena v informácii bude garantovaná.

 

Vysvetlenie možnosti platby na webe

 • Úhrada tovaru osobne v kamennom obchode - Tovar objednaný cez e-shop s osobným odberom môžete uhradiť v hotovosti v kamennom ochode.
 • Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra) - Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 5-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.
 • Úhrada tovaru dobierkou - Tovar a dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.

 

Vysvetlenie spôsobu dopravy a cien dopravy na webe (ceny sú uvedené s DPH)

 • Osobný odber v kamennom obchode (do poznámky treba uviesť dátum a čas prevzatia). Tovar rezervujeme max.: 48 hod. - 0 €
 • Špedičná doprava DPD - tovar odosielame prepravnou spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Maximálna možná hmotnosť zásielky je 50kg, k zásielke nad 50kg bude za každý započatý kg účtovaná suma 0,90€. Tovar uvedený skladom je doručený druhý pracovný deň po dni podania po celej SR.

  Pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave Vašej objednávky, môžete podľa čísla balíku vyhľadať Vašu zásielku na stránkach spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. www.dpd.com

  Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás prostredníctvom e-mailu na rybarstvoimi@rybarstvoimi.sk

 

Špedičná doprava SR DPD 0-30 kg 3,99 €
Špedičná doprava SR DPD 30-50 kg 6,99 €

 

 • Špedičná doprava DPD ČR a Europa - (Platba bankovým prevodom vopred - bude Vám zaslaná predfaktúra). Cena dopravy bude vypočítaná podľa smerníc dopravcu! Cena sa počíta podľa váhy a objemu balíka.
 • Slovenská pošta - tovar odosielame 1.triedou s poistením. Maximálna možná hodnota zásielky je 500€. Maximálna možná hmotnosť zásielky je 10kg. Tovar uvedený skladom je doručený obvykle druhý alebo tretí pracovný deň po dni podania po celej SR.

 

Pokiaľ potrebujete poznať bližšie informácie o stave Vašej objednávky, môžete podľa čísla balíku (odosielame ho v nasledujúci pracovný deň po expedovaní objednávky na Váš e-mail) vyhľadať Vašu zásielku na stránkach Slovenskej pošty - sledovanie zásielok.

 

Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás prostredníctvom e-mailu na rybarstvoimi@rybarstvoimi.sk

 

Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku Slovenskej pošty 0800 122 413.

 

Slovenská pošta SR (1.trieda s poistením) 0-5 kg 5,50 €
Slovenská pošta SR (1.trieda s poistením) 5-10 kg 7,50 €

 

! ! ! Lodné spaľovacie motory a Laminátové člny - LEN OSOBNÝ ODBER ! ! !

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) je

Beáta Lužbeťáková - IMI
sídlo: Vašinova 4234/54
949 01 Nitra
Slovenská republika

prevádzka:

IMI Rybárstvo

Bratislavská 21

949 01 Nitra

tel.: +421 37 65 26 780
e-mail: rybarstvoimi@rybarstvoimi.sk

Zapísaná v Obchodnom registri pod č. 430-45287
IČO: 47728981
DIČ: 1082396018
IČ DPH: SK1082396018

Dotknutou osobou (kupujúcim) je fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a doručiť objednaný tovar.

Predávajúci (prevádzkovateľ) v informačnom systéme spracúva osobné údaje kupujúceho na účely súvisiace so zabezpečením dodania objednaného tovaru.

Predávajúci (prevádzkovateľ) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Predávajúci (prevádzkovateľ) získava osobné údaje pomocou objednávkového alebo registračného formulára, umiestneného na stránke tohto internetového obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom. Osobné údaje kupujúceho nebude sprístupňovať tretím stranám a žiadnym spôsobom zverejňovať, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo za účelom zabezpečenia doručenia objednaného tovaru poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 alebo Kuriérskej službe Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498.

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov najmä na potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, na informácie o zdroji z ktorého boli získané jeho osobné údaje, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla predávajúceho (prevádzkovateľa).

Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.